+45 75822620 - Adresse: Enghavevej 9D, 2. sal, 7100 Vejle - info@sund-ryg.dk

Smerter kan komme af forskellige årsager. Vigtigst er det at vi kan hjælpe med smerter, stort set ligemeget hvor kroppen gør ondt.

Nedenfor kan du læse lidt om hvilke typer smerter vi typisk behandler. Selvom den smerte du oplever ikke er listet, så betyder det ikke at vi ikke har behandlet andre med en lignende smerter. Kontakt os altid, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig.

Lændesmerter/hold i lænden/hekseskud

Lændesmerter kan have flere forskellige årsager, men det man typisk forbinder med et hold i lænden, (kaldes også hekseskud) er den akut opståede aflåsning af den nedre del af lænden. Smerterne er lokale, og der er oftest stivhed i en eller flere retninger.

Læs mere om lændesmerter

Der er flere forskellige teorier om, hvad der præcist sker, når man får et hold i lænden. De fleste forklarer det dog ved, at et af rygsøjlens led låser/sætter sig fast.

Pga. de smerter som dette giver, spænder musklerne i området sammen, og det forværrer tilstanden. Et lændehold kan være meget smertefuldt, men er sjældent alvorligt.

Med den rette behandling er der som regel hurtig bedring. Det er vigtigt at få undersøgt, hvad der forårsager rygsmerterne. Din kiropraktor vil kunne fortælle dig, om det er et hold i lænden, eller noget andet der er galt. Derefter kan den rette behandling påbegyndes.

Man ved fra forskellige undersøgelser, at disse typer smerter kan være tilbagevendende. Hvis problemet er hyppigt tilbagevendende, er årsagen som regel, at de stabiliserende muskler i lænd- og mave region ikke er stærke nok.

Din kiropraktor kan hjælpe dig med målrettet træning af de rigtige muskler. Diskogene smerter/diskusprolaps Imellem vores ryghvirvler ligger der bruskskiver (diskus). Disse består af nogle brusk-ringe med en central kerne af væske. De fungerer som støddæmpere i vores ryg, men diskus kan blive slidt og være årsag til smerter. Slidforandringer kan være små rifter i nogle af brusk-lagene . Dette kan være årsag til rygsmerter, og i nogle tilfælde også give udstrålende smerter til bagsiden af lår eller læg.

En mere alvorlig diagnose opstår, hvis/når der går rigtigt hul på diskus og noget af væsken presses ud og kan irritere nerveroden. Dette kaldes en diskusprolaps.

Slid på diskus opstår som følge af gentagne fejlbelastninger, og en af de vigtigste fejlbelastninger i de fleste menneskers liv, er at sidde på en stol. Vi sidder generelt for meget, og i langt de fleste tilfælde sidder vi også forkert – dvs. vi sidder og hænger og falder sammen.

Din kiropraktor kan forklare dig mere om hvilken holdning og siddestilling, ryggen har bedst af. Det er kun ganske få prolapser der skal opereres. Langt de fleste personer med en prolaps kommer sig fint med den rette behandling bestående af øvelser og kiropraktisk ledfrigørende behandling.

Der er stor forskel på, hvor langt tid en diskusprolaps er om at hele op igen. Nogle kommer sig i løbet af et par måneder, mens andre har smerter gennem længere tid. Fælles for alle er, at de skal gøre noget for at styrke de stabiliserende muskler i ryg og mave efterfølgende. Det kan være specifikke øvelser (feks. McKenzie øvelser) fra din kiropraktor. Det kan også være en tur i svømmehallen eller i fitness centeret.

Nakkesmerter/hold i nakken:

Ved et akut hold i nakken oplever man, at der opstår en smerte i nakken, og at man har svært ved at bevæge hovedet i en eller flere retninger. 

Læs mere om nakkesmerter

Bevægelse kan være både svært og smertefuldt. Der behøver ikke være en egentlig udløsende faktor. Nogen vågner med det, eller oplever at det opstår og forværres over tid.

Man kan også have spændinger i nakke og skuldre over længere tid, eller opleve en stivhed i nakken uden ledsagende smerte. Mange kan nikke genkendende til gener og stivhed i nakken, hvis man har siddet foran computeren for længe. Hvis de ikke forsvinder af sig selv, eller generer over længere tid, kan kiropraktoren hjælpe. Som regel behandles nakkehold og andre former for nakkesmerter effektivt med kiropraktisk behandling, der vil bestå af behandling af led og relevant muskulatur.

Somme tider giver nakkesmerter hovedpine og/eller kvalme og svimmelhed. Det kan også stråle ud i en eller begge arme. Kiropraktoren vil i så fald grundigt undersøge, om generne skyldes muskelspændinger eller kan komme fra for eksempel en diskusprolaps, og iværksætte den nødvendige behandling.

Hvis symptomerne skyldes forhøjet blodtryk eller andre tilstande som kan kræve lægehjælp, vil kiropraktoren efter grundig undersøgelse henvise til anden fagperson.

Hovedpine / svimmelhed

Der findes flere forskellige typer hovedpiner. De kan ofte forekomme samtidigt eller overlappe hinanden.

Læs mere om hovedpine

Ved en grundig undersøgelse og sygehistorie afgør kiropraktoren, om patientens hovedpine kan afhjælpes ved kiropraktisk behandling.

Der er mange årsager til hovedpine, f.eks holdning, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, skader etc.

Spændingshovedpine: Spændingshovedpine er karakteriseret ved en konstant og til tider langvarig hovedpine. Den er ofte i begge sider af hovedet eller føles som et stramt bånd om hovedet. Den kan være fra let til svær hovedpine og er ofte ledsaget af nedsat bevægelighed i leddene i nakken og den øverste del af ryggen samt spændinger i musklerne i nakke og skuldre.

Kiropraktoren behandler denne type hovedpine med manipulation, øvelser, holdningskorrektion og evt. massage eller akupunktur. Videnskabelige undersøgelser viser god effekt af denne behandling. Nakkehovedpine Denne type hovedpine kan være let til svær og stråler ud fra nakken om til panden og øjnene. Den er som regel ledsaget af smerter og spændinger i nakke og skuldre eller øvre ryg. Det kan ofte udløse en ond cirkel, hvor smerterne forårsager yderligere spændinger, der så forværrer hovedpinen.

Funktionen af kæbeleddet hænger nært sammen med funktionen af nakken og symptomer herfra kan give problemer i nakken. På samme måde som ved spændingshovedpine er der god effekt af kiropraktisk behandling.

Migræne: Migræne er en kraftig og pulserende hovedpine, hyppigst i den ene side af hovedet ledsaget af kvalme, opkastning og lys – og lydfølsomhed. Et anfald varer typisk fra få timer til et par døgn. Der kan forekomme en såkaldt aura inden hovedpinen.

Det kan være synsforstyrrelser eller føleforstyrrelser. Almindelige smertestillende midler har ingen effekt på migræne, men nogle migrænepræparater kan lindre eller afkorte forløbet. Et migræneanfald kan udløses af forskellige faktorer som stress, kost, nakkesmerter og hovedpine. En del migrænepatienter opnår en lindrende effekt af kiropraktisk behandling.

Andre hovedpinetyper: Der findes andre hovedpinetyper f.eks klyngehovedpine (Hortons hovedpine), hovedpine i forbindelse med anden sygdom eller infektion. Hovedpine i forbindelse med traumer til kraniet eller nakken, hovedpine i forbindelse med vaskulære lidelser i nakke eller hoved. Igennem undersøgelse og sygehistorie vil kiropraktoren vurdere om der er behov for yderligere undersøgelser.

Svimmelhed: Vores balance styres af et fint samspil mellem det indre øre, synet og de små nerver og muskler i nakken. Hvis svimmelheden skyldes fejlfunktioner i muskler og led i nakken kan kiropraktisk behandling afhjælpe svimmelheden.

En anden type svimmelhed er forårsaget af de såkaldte øresten (BPPV), hvor nogle små krystaller dannes i den væskefyldte labyrint i det indre øre. Denne type svimmelhed viser sig ved stillings-skift f.eks rejse sig , dreje hovedet, vende sig i sengen og lignende. Svimmelheden kan som regel afhjælpes ved 1- 2 behandlinger hos din kiropraktor, hvor krystallerne lejres et sted hvor de ikke generer balancen. Tilstanden kan være ganske ubehagelig, men er helt godartet og lader sig let behandle.

Baby og kiropraktorbehandling

Både spædbørn og lidt større børn kan få problemer der stammer fra nakke og rygsøjle.

Behandling af børn foregår med teknikker, der er tilpasset barnets alder og fysik. Generelt er disse behandlinger væsentligt blidere end til voksne.

Læs om børn og kiropraktorbehandling

Kolik: Spædbørn der græder meget og enten krummer sig sammen eller går bagover i en flitsbue får ofte stillet diagnosen: kolik. Man har tidligere ment, at der var tale om smerter fra mave/tarmsystemet men nyere undersøgelser tyder på at nogle af børnene har gener fra bevægeapparatet, hovedsageligt nakke og rygsøjle. Nogle af årsagerne kan være, at barnet har stået lidt skævt i den sidste del af graviditeten. Der kan også være tale om en for hurtig eller langvarig fødsel, samt fødsel ved hjælp af kejsersnit eller brug af sugekop.

Kiss/Kidd: Nogle spædbørn, der har en udpræget favoritside, kan være meget urolige f.eks ved amning. De kan ofte heller ikke lide at få tøj trukket af og på over hovedet og nogle kan ikke lide at ligge på maven. Der er også nogle, der altid ligger med hovedet trukket bagover. Disse børn kan lide af det syndrom der kaldes KISS (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress) . Denne diagnose bruges mere i andre lande og er herhjemme bedst kendt bland kiropraktorer, sundhedsplejersker og børne- fysioterapeuter. Disse børn kan ligesom en del af kolikbørnene have stor gavn af kiropraktisk behandling.

Hvis KISS ikke bliver behandlet kan det hos større børn give sig udslag i KIDD, (Kiss induced Dysgnosia and Dyspraxia) der giver symptomer som manglende balance , uro, besvær med at udføre bevægelser der kræver koordination, ”klodsethed”, evt besvær med koncentration. Kiropraktoren vil undersøge barnet for dysfunktioner i nakke og ryg og planlægge behandlingen ud fra eventuelle fund.

Større børn: Mange børn får småskader i nakke og ryg i forbindelse med leg og sport. De er rigtig gode til at kompensere for eventuelle smerter eller dårligt fungerende muskler og led. Symptomerne kan ud over smerter være uro, søvnbesvær, ændret bevægelsesmønster, hovedpine, mavepine etc. Mange af disse symptomer kan afhjælpes ved kiropraktisk behandling suppleret med øvelser og vejledning i holdning. 

Hofte/knæ/ankel

Hoften er et stort og stabilt led. Alligevel er der bestemte smertetilstande, der optræder relativt hyppigt i hoften. Slidgigt, hvor ledbrusken slides, kan give hofte/lyskesmerter.

Læs mere om hoften

Hvis slidgigt er meget fremskreden, er operation eneste løsning, men før det kommer så langt, kan en kiropraktor gøre meget for at holde funktionen i hofteled og omgivende muskulatur god.

En betændt slimsæk (trochanter-bursit) er en anden hyppig årsag til hoftesmerter (på ydersiden af hoften). Denne kan også behandles konservativt med massage eller laser eller hos lægen med en blokade.

Det skal også nævnes at der ofte er en tæt relation mellem rygsmerter/bækkensmerter og smerter i hoften.

Knæ: Knæet er et kompliceret led med korsbånd og menisker. Skader opstår som regel i forbindelse med vridbevægelser i knæet. Her kan korsbånd, menisk og ledkapsel skades i større eller mindre grad. Din kiropraktor vil efter undersøgelsen, fortælle dig om det er et problem han/hun kan afhjælpe, eller du evt. skal henvises til en ortopædkirurg mhp. yderligere undersøgelser. Vi behandler bla. springerknæ, løberknæ samt diverse slimsækbetændelser i knæet. Fælles for alle disse tilstande er, at korrektion af fodstilling og ganganalyse er meget vigtig for bedring af tilstanden.

Ankel og Fod: Fødderne er vores fundament og udsættes derfor for store belastninger i forbindelse med dagligdagsaktiviteter. Derfor er det altafgørende, at fødderne støttes i gode sko, og at man evt. får tilpasset en indlægs sål, der korrigerer eventuelle fejlbelastninger. Nogle af de hyppigste fodproblemer er: betændelse af hulfodssenen (plantar fasciitis), betændelse i achilles-senen, skinnebensbetændelse, platfodethed (overpronation). Kiropraktoren vil i første omgang fastslå hvad problemet er og derefter starte behandling. På klinikken har vi mulighed for at lave fodscanning (TOG-scan), der anvendes til udarbejdelse af helt individuelt tilpassede indlægssåler.

Skulder/albue/hånd

Skulderen er et kompliceret stykke mekanik, der modsat mange andre led primært stabiliseres af muskulaturen, altså uden kraftige ledbånd, som for eksempel knæets korsbånd. 

Læs om skulder, albue og hånd

Vi ser ofte overbelastningsskader i muskulaturen, instabilitet og/eller dårlig styring af leddet som følge af forkert muskelkontrol. Der ses også impingement (indeklemning) af muskelsener eller betændelse i slimsæk (kaldes bursit).

Kiropraktoren vil behandle leddet og muskulaturen, så normal funktion genoprettes. Der gives ofte relevante øvelser for at styrke eventuelle svage muskelgrupper, og forsøge at genoprette korrekte bevægemønstre. Vi bruger også akupunktur og laserbehandling i klinikken, hvilket kan have god effekt på skulderproblemer.

Albue: Omkring albuen ser vi hyppigt tennisalbuer, og mindre hyppigt golfalbuer. Kiropraktoren kan i sådanne tilfælde løsne den spændte og ømme muskulatur, bedre bevægeligheden i leddet og på den måde gøre skaden god igen. Akupunktur og laserbehandling kan også være gavnlig.

Hånd og håndled: En del mennesker ved ikke, at kiropraktorer kan hjælpe på problemer i hånd og håndled. Det er selvfølgelig heller ikke alle problemer vi kan hjælpe med, men nogen mennesker oplever smerte og bevægeindskrænkning ved for eksempel at bøje håndleddet. Her vil kiropraktoren genoprette den fri bevægelighed, og afspænde eventuelle ømme muskler. Ved karpaltunnelsyndrom er det somme tider muligt at løsne så godt op i håndleddet, så symptomerne lindres.